VẪN KHÓ TIẾP CẬN GÓI 100.000 TỶ ĐỒNG CHO NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

VẪN KHÓ TIẾP CẬN GÓI 100.000 TỶ ĐỒNG CHO NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thời gian qua, ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến việc tấp cận gói 100.000 tỷ đồng hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao. Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau khi có nghị quyết 30, NHNN đã ban hành quy trình cho vay tín dụng với chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời chỉ đạo các ngân hàng thương mại cho vay chương trình này.

IMG_20151016_164026

Tuy nhiên đây là chương trình mới, các ngân hàng thương mại đang cần thời gian để hoàn thiện văn bản hướng dẫn với các chi nhánh của hệ thống. Khách hàng cũng đang tìm hiểu chương trình, chưa nộp hồ sơ vay vốn do họ cần phải đối chiếu tiêu chuẩn theo nghị quyết 30. Thêm vào đó, khách hàng cũng chưa phát sinh vay.

dưới lưới trong nhà màng

Cũng theo ngân hàng nhà nước, khó khăn của chương trình là số doanh nghiệp được cấp, đối tượng được ưu đãi còn hạn chế nên tốc độ cho vay chưa thể đẩy nhanh. Các doanh nghiệp và người dân chưa được cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng tài sản trên đất nên chưa có căn cứ để thế chấp. Việc này Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét.

Hiện tại, NHNN đang phối hợp với Bộ ban ngành tích cực triển khai gói tín dụng này.

(tuoithongminh.com tổng hợp)

 

Menu Title