Hotline 024 3568 3680

0

Đầu tưới nhỏ giọt

Đầu tưới nhỏ giọt là trang bị không thể thiếu của hệ thống tưới nhỏ giọt. Ngoại trừ đường ống tích hợp sẵn các đầu tưới (inline-dripper), việc sử dụng các đầu tưới rời (non-inline) sẽ giúp tùy biến theo vị trí cây trồng không theo trật tự nhất định và lựa chọn lưu lượng thích hợp cho từng cây khác nhau, điển hình là các vườn ươm cây cảnh, vườn cây tiểu cảnh.