Hotline 024 3568 3680

0

Vòi phun mưa pop up

Vòi phun mưa pop up luôn là lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng hệ thống tưới cảnh quan. Thiết kế vị trí vòi pop up sẽ không làm ảnh hưởng tới cảnh quan chung của khu vườn và vẫn đảm bảo công việc chăm sóc cây hàng ngày.