Hotline 024 3568 3680

0

Đầu tưới phun mưa

Đầu tưới phun mưa có thể coi là đặc trưng của hệ thống tưới tự động. Đây là loại hình tưới tự động thay thế sức người sớm nhất vào thế kỉ 17. Hiện nay các đầu tưới phun mưa làm bằng chất liệu gọn nhẹ, phục vụ đa dạng nhu cầu tưới khác nhau về nông nghiệp và cảnh quan. Thiết kế các đầu tưới phun mưa ngày càng chú trọng tới phân bổ đều và tiết kiệm nước.