Hotline 024 3568 3680

0

Thiết bị điều khiển thông minh

Input Module chuẩn hóa kết nối giữa các thiết bị an ninh và thiết bị điện tử thông minh nằm ngoài hỗ trợ kết nối không dây zigbee, nhưng có đầu ra dry contact hoặc wet contact.