Hotline 024 3568 3680

0

Que cắm nhỏ giọt

Que cắm nhỏ giọt giải quyết các vấn đề cơ bản về tùy chỉnh lưu lượng tưới cho từng khu vực cũng như tưới bao quát trong một vùng. Mặt khác, que cắm nhỏ giọt cũng tưới riêng biệt cho từng cây đặc biệt là cây trồng trong chậu. Các que cắm tiện lợi, dễ sử dụng cũng như lắp đặt.