Hotline 024 3568 3680

0

Phụ kiện đường ống

Hệ thống đường ống tưới luôn đi kèm với những bộ phụ kiện cần thiết cho việc thiết kế bản vẽ và đi ống trong công trình. Nối giảm ren, van khóa hay măng xông nối ống là những phụ kiện quan trọng trong các hệ thống tưới hiện đại ngày nay.