Hotline 024 3568 3680

0

Thiết bị điều khiển tưới

Hệ thống tưới không thể tự động nếu không có thiết bị điều khiển. Các thiết bị điều khiển cho phép điều chỉnh thời gian tưới, tần xuất tưới trong ngày. Cảm biến cho phép đưa ra quyết định tưới chính xác. Một số có kết nối không dây hoặc qua mạng Internet với thiết bị điện thoại thông minh giúp chủ nhân có thể khởi động hệ thống tưới dù ở nơi rất xa.