Hotline 024 3568 3680

0

Đầu tưới phun sương

Tưới phun sương từ lâu đã được áp dụng riêng biệt cho canh tác hoa lan và tạo độ ẩm trong hệ thống nhà kính. Tưới phun sương trong nông nghiệp thường kết hợp với hệ thống điều khiển hiện đại và phức tạp nhằm tối ưu hóa điều kiện thuận lợi cho cây trồng phát triển. Hệ thống phun sương hay được thiết kế dưới dạng treo, hạt nước phun ra có độ mịn và dễ hóa hơi.