Hotline 024 3568 3680

0

Dịch vụ

Thiết Kế Lắp Đặt Hệ Thống Nhà Kính

Smart Garden là chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng hệ thống nhà kính nông nghiệp theo tiêu chuẩn hiện đại, phục vụ nhu cầu trồng các loài cây có giá trị thương phẩm cao và sản xuất nông sản sạch.

Giới thiệu dịch vụ - Smart Garden

Ngoài cung cấp các sản phẩm tưới tự động, Smart Garden còn cung cấp các dịch vụ liên quan tới thiết kế và lắp đặt các hệ thống tưới tự động hiên đại cho các công trình và trang trại.