Hotline 024 3568 3680

0

Vật tư nhà kính

Hệ thống nhà kính ở Việt Nam chủ yếu là 2 loại: nhà lưới và nhà màng. Nhà kính có chức năng giảm các tác nhân gây hại của côn trùng và thời tiết xấu. Ngoài ra còn đóng vai trò rất quan trọng trong canh tác nông sản sạch và nông sản có giá trị thương phẩm cao.