Hotline 024 3568 3680

0

Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

  • Tất cả các sản phẩm hiển thị trên trang tuoithongminh.com của Smart Garden sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm trong trường hợp:

 

                 - Khách hàng sử dụng dịch vụ lắp đặt của Smart Garden

 

                 - Khách hàng sử dụng dịch vụ bảo trì và thay thế các bộ phận hệ thống tưới của Smart Garden

 

  • Các sản phẩm bán lẻ mà Smart Garden không tham gia trực tiếp lắp đặt sẽ được bảo hành trong vòng 6 tháng.

 

  • Sản phẩm đặc biệt - các loại timer hẹn giờ tưới trong mọi trường hợp chỉ được bảo hành trong vòng 6 tháng, kể cả sử dụng dịch vụ lắp đặt của Smart Garden.