Trao thưởng Nông dân Việt Nam xuất sắc 2015

Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ NN và PTNT, Bộ Công thương tổ chức Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” và Lễ vinh danh 63 nông dân xuất sắc năm 2015.

Tiếp nối thành công của chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2013, 2014, chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2015 tiếp tục khắc họa chân dung người nông dân Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế với những đức tính và năng lực cần có của người nông dân thời đại mới, đồng thời biểu dương kịp thời những gương nông dân điển hình, xuất sắc đã nỗ lực, chủ động vượt qua mọi khó khăn, thách thức đạt được những thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Các nông dân được tôn vinh “Nhà nông xuất sắc” được lựa chọn trong 4 lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh giỏi; có thành tích trong xây dựng nông thôn mới; góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng; có phát minh, sáng chế áp dụng vào sản xuất. Trong số 63 nhà nông được bình chọn vinh danh năm nay có: 5 điển hình xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ lúa (chiếm 7,94%); 28 điển hình xuất sắc trong các mô hình kinh tế vườn – ao – chuồng, nuôi trồng, khai thác thủy sản (chiếm 44,45%); 20 điển hình xuất sắc về các mô hình trồng rừng, cây ăn quả các loại (chiếm 31,74%); 6 nông dân sáng tạo, có phát minh, sáng chế được ứng dụng và đã được kiểm chứng là đạt hiệu quả, trở thành sản phẩm hàng hóa (chiếm 9,53%); 4 điển hình xuất sắc về xây dựng nông thôn mới và bảo vệ chủ quyền biển đảo (6,34 %).

image

Sự có mặt của các điển hình xây dựng nông thôn mới và bảo vệ chủ quyền biển đảo đã phản ánh đầy đủ các phong trào lớn của Hội Nông dân Việt Nam và bám sát thực tiễn sôi động của đời sống nông dân trên khắp cả nước. Họ là những tấm gương xuất sắc nhất, là “mẫu hình người nông dân mới” thời hội nhập, là chủ nhân xứng đáng của nông thôn mới thời hiện đại, là hạt nhân của phong trào nông dân trên địa bàn dân cư, có tầm ảnh hưởng và sức hấp dẫn, lan tỏa cao trong đời sống thường ngày.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng 63 nhà nông xuất sắc được tôn vinh lần này và khẳng định trong suốt chặng đường lịch sử, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giai cấp nông dân Việt Nam luôn là quân chủ lực có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Nông dân cũng là lực lượng chủ lực xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, để thích ứng bối cảnh hội nhập mới, mỗi người nông dân phải tự cải tiến, đổi mới quy trình sản xuất từ ruộng vườn đến thị trường trong nước và quốc tế. Mỗi người nông dân đều phải tự hội nhập quốc tế, phải có sản phẩm mang tính cạnh tranh cao. Đó cũng là cuộc cách mạng mới của đất nước, để đem lại hiệu quả cao trong hội nhập quốc tế. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội nông dân Việt Nam, nhất định phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi sẽ ngày càng phát triển với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, đóng góp thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Menu Title