TƯỚI NHỎ GIỌT VÀ NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM

TƯỚI NHỎ GIỌT VÀ NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM

Hiện nay, tưới nhỏ giọt được coi là phương pháp tưới tiêu tiết kiệm nước hiệu quả nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, vẫn còn một số lỗi phổ biến cũng như các quan niệm sai lầm về hệ thống tưới này.

tưới nhỏ giọt và những quan niệm sai lầm

tưới nhỏ giọt và những quan niệm sai lầm

 Tưới nhỏ giọt và những quan niệm sai lầm

– Mô hình tưới nhỏ giọt không hợp lý.

Tốc độ dòng chảy nhỏ giọt thấp hơn nhiều, người dùng không thể nhìn thấy quy trình tưới, vì nước chảy trong các dòng nhỏ giọt. Sẽ có sự lãng phí nước khi có rò rỉ nếu thời gian tưới tiêu quá lâu, và ngược lại, sẽ có áp lực về nước nếu thời gian tưới ngắn.

Vì vậy, điều quan trọng là phải biết cường độ tưới, nhu cầu nước của cây trồng và độ ẩm của đất. Việc tưới nhỏ giọt nên được điều chỉnh theo thời tiết và sự tăng trưởng của cây trồng.

– Sử dụng vòi nhỏ giọt không phù hợp.

Có hai mô hình của vòi nhỏ giọt, một là vòi nhỏ giọt bù áp, và một số khác là vòi nhỏ giọt không bù áp. Loại vòi bù áp có giá cao hơn, nhưng cũng tốt hơn. Nó có thể làm cho các hệ thống tưới trở nên đồng nhất. Mặt khác nó ít khả năng bị tắc vòi.

– Bỏ qua các hệ thống lọc.

Một số khách hàng nghĩ rằng, không cần thiết lắp đặt hệ thống lọc cho nước giếng. Nhưng trong thực tế, nước giếng vẫn chứa muối thô, cát và khoáng vật liệu. Qua thời gian, các tạp chất đó sẽ làm cho các vòi bị tắc nghẽn khi không có hệ thống lọc.

Có nhiều loại bộ lọc khác nhau, chẳng hạn như bộ lọc đĩa và bộ lọc lưới, màng lọc… Trước khi lắp đặt hệ thống lọc, bạn nên phân tích nguồn nước và chọn hệ thống lọc thích hợp cho hệ thống tưới của mình.

– Không tích hợp nước và phân bón.

Tích hợp nước và phân bón là lợi thế nổi tiếng nhất của tưới nhỏ giọt. Chúng ta nên tận dụng điều này. Tuy nhiên hãy chú ý đến vấn đề dòng chảy ngược để tránh ô nhiễm nguồn nước.

tưới nhỏ giọt và những quan niệm sai lầm

tưới nhỏ giọt và những quan niệm sai lầm

– Thiếu bảo trì định kỳ.

Hệ thống tưới nhỏ giọt nên được bảo trì thường xuyên để kéo dài tuổi thọ cho hệ thống. Nếu có thể, hãy bảo dưỡng hệ thống nhỏ giọt thường xuyên.

– Bỏ qua tầm quan trọng của đồng hồ đo áp suất và lưu lượng kế.

Bạn không thể đánh giá vấn đề của hệ thống tưới nhỏ giọt chỉ bằng mắt hoặc cảm nhận của bạn. Đồng hồ đo áp suất có thể đặt để kiểm tra áp suất ở đầu, giữa và cuối dòng chảy nhỏ giọt; lưu lượng kế có thể giúp kiểm tra tốc độ dòng chảy của nước trong các dòng nhỏ giọt. Sau đó, bạn có thể phân tích lý do tiềm tàng một khi bạn gặp vấn đề.

– Bỏ qua chi phí hoạt động dài hạn.

Khi bạn thiết kế một dự án tưới nhỏ giọt, hãy xem xét thiết kế chính xác của trạm bơm và hệ thống lắp đặt các đường ống nhỏ giọt, để giảm chi phí vận hành trong tương lai./.

 

Menu Title